Aan de inhoud van alle webpagina’s van www.Ratelband.com en www.Ratelband.nl is de grootst mogelijke zorg besteed. Toch kan de organisatie op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Ratelband Research Institute (Donax B.V.) aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van haar website.

Links naar externe sites
Op de webpagina’s van de www.Ratelband.com en www.Ratelband.nl bevinden zich links naar externe websites. Ratelband Research Institute (Donax B.V.) is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze externe websites. Ook niet voor de privacybescherming op die pagina’s, of voor de diensten die zij eventueel aanbieden.
Linken naar website www.Ratelband.com en www.Ratelband.nl
Linken naar pagina’s van de Ratelband Research Institute (Donax B.V.)is toegestaan op voorwaarde dat dit de goede naam van de organisatie niet aantast. Ook mag niet de suggestie bestaan dat de Ratelband Research Institute (Donax B.V.)toestemming verleende waar dat niet het geval is.

Auteursrechten
Op de inhoud van de webpagina’s van de www.Ratelband.com en www.Ratelband.nl en op het eigen logo rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan de organisatie. Niets van deze website en webpagina’s mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming Ratelband Research Institute (Donax B.V.).

Neem contact met ons op

Laat een bericht achter en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.     Schrijf je in voor onze Nieuwsbrief

    En blijf op de hoogte!